Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku

PDFprotokół z otwarcia.pdf
PDFodpowiedzi na pytania.pdf
Uwaga: w związku otrzymanymi pytaniami do przetargu przedłużony został termin do składania ofert do 23.12.2019 r. godz. 10:00.

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany.pdf
PDFzałącznik nr 1a audyt energetyczny.pdf
PDFzałącznik nr 2 przedmiar robót.pdf
DOCzałącznik nr 3 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 4 wykaz osób.doc
DOCXzałącznik nr 5 oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 6 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCzałącznik nr 7 oświadczenie.doc
DOCzałącznik Nr 8 Wzór oferty.doc
DOCzałącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.doc
DOCXzałącznik nr 10 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 02-12-2019
  do 23-12-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  02-12-2019
  przez: Dawid Bojdo
 • opublikowano:
  02-12-2019 12:27
  przez: Dawid Bojdo
 • zmodyfikowano:
  23-12-2019 11:17
  przez: Dawid Bojdo
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 411
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl