Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020

XXI Nadzwyczajna Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie.pdf
PDF2. w sprawie wyrażenia woli utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Zamek w Głogówku.pdf
 

XX Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf
PDF2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDF3. w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o..pdf
PDF3.1. Uzasadnienie do projektu uchwały w spr. opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce.pdf
PDF3.2. załącznik do uzasadnienia.pdf
PDF4. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Głogówka w spółkach..pdf
PDF5. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf
PDF5.1.deklaracja-w-sprawie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-nieruchomosc-niezamieszkała 16.01.pdf
PDF5.2 deklaracja-w-sprawie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-nieruchomosc-zamieszkala 2019-12-20-1.pdf
PDF6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odpadami kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2020
  przez: Monika Domaradzka
 • opublikowano:
  27-01-2020 08:26
  przez: Monika Domaradzka
 • zmodyfikowano:
  10-02-2020 16:50
  przez: Monika Domaradzka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 79
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl