• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kalendarium

październik 2014
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Koniec sezonu zimowego na lodowisku „Biały Orlik 2012"

Informujemy o planowanym zamknięciu lodowiska przy ul. Sobieskiego od dnia 05.03.2014.

Amatorów jazdy na łyżwach zapraszamy na ślizgawkę już na początku grudnia tego roku.

 
INFORMACJA

BURMISTRZ GŁOGÓWKA INFORMUJE


o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Głogówek na rok 2014 z zakresu pomocy społecznej  do 31.12.2014 r. 
I.    Do ogłoszonego w dniu 03 lutego 2014 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu pomocy publicznej złożona została jedna oferta :

CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ, z siedzibą w Opolu.

Więcej…
 
Harmonogram wywozu śmieci

Loading ...

 
Ferie na lodowisku

 
Obwieszczenie

Loading ...

 
Wyniki konkursu

Loading ...

 
Harmonogram wywozu śmieci w lutym 2014

Szanowni mieszkańcy poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych w miesiącu lutym.

Loading ...

Loading ...

 
Konkurs ofert

Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” dla gminy Głogówek

 

Burmistrz Głogówka
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok skierowany do :

•    organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej;
•    osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku   Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych  kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele  statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Więcej…
 
„Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”


Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”.
Cele konkursu są następujące:
•    promowanie pozytywnych zachowań związanych z praca i zabawą na terenach wiejskich,
•    poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika,
•    rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala, a współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Więcej…
 
Ogłoszenie

Ogłoszenie
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek w roku 2014.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił V konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.
Gmina Głogówek planuje zatem złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości 85 % kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15% kosztów przedsięwzięcia poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do 21 lutego 2014 roku.

Wzór wniosku do pobrania poniżej.

Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Głogówku (pokój nr 6 - parter).

Wniosek o dofinansowanie.PDF

 
Akademia PARP

Loading ...

 
Konkurs ofert


Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” dla gminy Głogówek

Burmistrz Głogówka
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie Wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Więcej…
 
Harmonogram wywozu śmieci w styczniu 2014

Szanowni mieszkańcy poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych w miesiącu styczniu.

Loading ...

Loading ...

 
Zaproszenie na lodowisko "Biały Orlik"

Zapraszamy wszystkich miłośników zimowego szaleństwa na lodowisko "Biały Orlik" ul. Sobieskiego 6 Głogówek. Otwarcie sobota 21.12.2013 godz.10.00

Obiekt czynny :
Od poniedziałku do piątku:
od 16.00 do 21.00
Sobota:
od 10.00 do 20.00
Niedziela:
od 12.00 do 20.00

 

 
Szanowni mieszkańcy!

Urząd Miejski w Głogówku przypomina, że dnia 30 listopada bieżącego roku upłynął termin składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok.

Dlatego informuje się wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy do chwili obecnej nie złożyli stosownej deklaracji, aby jak najszybciej dostarczyć deklarację do Urzędu Miejskiego w Głogówku.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zobowiązana będzie do wszczęcia postępowania administracyjnego i określenia w drodze decyzji, podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje są możliwe do pobrania:
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku pokój nr 6 i 7 (parter), tel. kont. 77 40 69 92377 40 69 923
- w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych ul. Dworcowa 2 w Głogówku pokój nr 9 (I piętro), tel.kont. 77 437 34 8177 437 34 81
- w załącznikach:.

Druki deklaracji do pobrania po kliknięciu na poniższe ikony:

Druk deklaracji (nieruchomość zamieszkała)

Druk deklaracji (nieruchomość niezamieszkała)

Poniżej do pobrania:

1.Sposób wyliczania kwoty opłat i ilości pojemników oraz worków przy zabudowie jednorodzinnej.PDF

2.Tabela określająca ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, czyli przeznaczonych do prowadzenia firm lub instytucji publicznych.PDF

 
Informacja

 
Spotkanie z podróżniczką Małgorzatą Szumską

 
Komunikat dla mieszkańców!

W związku z wystąpieniem uszkodzeń budynku Ratusza wskutek silnych wiatrów  Burmistrz Głogówka informuje o zamknięciu części Rynku  dla pojazdów oraz zakazie wejścia poza wyznaczoną strefę.

Burmistrz Głogówka
/-/ Andrzej Kałamarz

 
Ekstraliga Futsalu Kobiet PZPN

 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Od 1 lutego 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników, które określiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania.
Okres funkcjonowania wymienionej ustawy został po raz kolejny przedłużony, obecnie do końca 2014 r.
Przepisy ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne wprowadziły zmiany w zakresie określania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz wskazały podmioty zobowiązane do opłacania tych składek.
Zgodnie z zapisami ustawy składka zdrowotna wynosi za każda osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym 1 zł miesięcznie od każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwie. Składki opłacane są w terminach kwartalnych określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników, tj.:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 23

"DNI GMINY 2014" - SPONSORZY

Użytkowników : 1
Artykułów : 638
Zakładki : 6
Odsłon : 3858368