• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kalendarium

grudzień 2014
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Złote Gody

We wtorek, 25 marca 2014 r. w MGOK odbyła się uroczystość Złotych Godów. Do ośrodka kultury zaproszono pary małżeńskie z naszej gminy, które w ubiegłym roku obchodziły 50 rocznicę ślubu. Na uroczystość przybyli: Marianna i Jan Zienkiewiczowie, Maria i Karol Anders, Sylwia i Henryk Bernard, Janina i Stanisław Gadżała, Gertruda i Jerzy Herdzin, Maria i Zygfryd Pietruszka, Maria i Helmut Wilczek, Elfryda i Paweł Bolcek, Jadwiga i Bronisław Chawa,   Antonina i Jan Czupryńscy, Urszula i Józef Donath, Zyta i Józef Globisch, Jadwiga i Joseph Gnilka, Elżbieta i Herman Gorek, Urszula i Leo Konczalla, Leokadia i Michał Krywko, Małgorzata i Ewald Marx, Irena i Eugeniusz Mołdawa, Cecylia i Konrad Nickel, Adelajda i Jan Sacher, Gertrud i Siegfried Staisch, Urszula i Erich Torka, Janina i Franciszek Worobiec.  Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz wręczył jubilatom medale prezydenckie, dyplomy, upominki i kwiaty. Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia!

Więcej…
 
Koncert

 
Pomoc przy sporządzaniu rocznego rozliczenia podatkowego

Od 20 marca do końca kwietnia 2014 roku w każdy czwartek w godzinach od 8 do 13-tej w Urzędzie Miejskim w Głogówku w pok. nr 2 - parter dyżurować będzie pracownik Urzędu Skarbowego w Prudniku, który bezpłatnie pomoże sporządzić i wysłać zeznanie podatkowe – PIT drogą elektroniczną. 
Zapraszamy do skorzystania z pomocy, aby szybko i bezpiecznie wysłać swoją deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego w Prudniku.

 
Życzenia

Z okazji Dnia Sołtysa

wszystkim Sołtysom naszej gminy

życzę sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy

oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.


Burmistrz Głogówka
Andrzej Kałamarz

 
Koniec sezonu zimowego na lodowisku „Biały Orlik 2012"

Informujemy o planowanym zamknięciu lodowiska przy ul. Sobieskiego od dnia 05.03.2014.

Amatorów jazdy na łyżwach zapraszamy na ślizgawkę już na początku grudnia tego roku.

 
INFORMACJA

BURMISTRZ GŁOGÓWKA INFORMUJE


o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Głogówek na rok 2014 z zakresu pomocy społecznej  do 31.12.2014 r. 
I.    Do ogłoszonego w dniu 03 lutego 2014 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu pomocy publicznej złożona została jedna oferta :

CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ, z siedzibą w Opolu.

Więcej…
 
Harmonogram wywozu śmieci

Loading ...

 
Ferie na lodowisku

 
Obwieszczenie

Loading ...

 
Wyniki konkursu

Loading ...

 
Harmonogram wywozu śmieci w lutym 2014

Szanowni mieszkańcy poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych w miesiącu lutym.

Loading ...

Loading ...

 
Konkurs ofert

Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” dla gminy Głogówek

 

Burmistrz Głogówka
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok skierowany do :

•    organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej;
•    osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku   Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych  kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele  statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Więcej…
 
„Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”


Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”.
Cele konkursu są następujące:
•    promowanie pozytywnych zachowań związanych z praca i zabawą na terenach wiejskich,
•    poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika,
•    rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala, a współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Więcej…
 
Ogłoszenie

Ogłoszenie
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek w roku 2014.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił V konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.
Gmina Głogówek planuje zatem złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości 85 % kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15% kosztów przedsięwzięcia poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do 21 lutego 2014 roku.

Wzór wniosku do pobrania poniżej.

Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Głogówku (pokój nr 6 - parter).

Wniosek o dofinansowanie.PDF

 
Akademia PARP

Loading ...

 
Konkurs ofert


Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” dla gminy Głogówek

Burmistrz Głogówka
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie Wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Więcej…
 
Harmonogram wywozu śmieci w styczniu 2014

Szanowni mieszkańcy poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych w miesiącu styczniu.

Loading ...

Loading ...

 
Zaproszenie na lodowisko "Biały Orlik"

Zapraszamy wszystkich miłośników zimowego szaleństwa na lodowisko "Biały Orlik" ul. Sobieskiego 6 Głogówek. Otwarcie sobota 21.12.2013 godz.10.00

Obiekt czynny :
Od poniedziałku do piątku:
od 16.00 do 21.00
Sobota:
od 10.00 do 20.00
Niedziela:
od 12.00 do 20.00

 

 
Szanowni mieszkańcy!

Urząd Miejski w Głogówku przypomina, że dnia 30 listopada bieżącego roku upłynął termin składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok.

Dlatego informuje się wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy do chwili obecnej nie złożyli stosownej deklaracji, aby jak najszybciej dostarczyć deklarację do Urzędu Miejskiego w Głogówku.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zobowiązana będzie do wszczęcia postępowania administracyjnego i określenia w drodze decyzji, podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje są możliwe do pobrania:
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku pokój nr 6 i 7 (parter), tel. kont. 77 40 69 92377 40 69 923
- w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych ul. Dworcowa 2 w Głogówku pokój nr 9 (I piętro), tel.kont. 77 437 34 8177 437 34 81
- w załącznikach:.

Druki deklaracji do pobrania po kliknięciu na poniższe ikony:

Druk deklaracji (nieruchomość zamieszkała)

Druk deklaracji (nieruchomość niezamieszkała)

Poniżej do pobrania:

1.Sposób wyliczania kwoty opłat i ilości pojemników oraz worków przy zabudowie jednorodzinnej.PDF

2.Tabela określająca ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, czyli przeznaczonych do prowadzenia firm lub instytucji publicznych.PDF

 
Informacja

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 24

"DNI GMINY 2014" - SPONSORZY

Użytkowników : 4
Artykułów : 643
Zakładki : 6
Odsłon : 3974800